ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.ศันย์ชัย พานิชกุล

ผกก.สภ.แม่อาย
085-1947777

รองผู้กำกับการ

พ.ต.ท.นันทศักดิ์ กาศเกษม

รอง ผกก.สส.ฯ
081-2875984

พ.ต.ท.นิวัติ วรรณมณี

รอง ผกก.ป.ฯ
086-1831316

พ.ต.ท.ใชยา คนชอบ

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
081-7065455

พ.ต.ท.กฤตพล ประดับผล

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
089-1518118

สารวัตร

พ.ต.ท.อนุสรณ์ สุนทร

สว.อก.ฯ
081-3861561

พ.ต.ท.สัมพันธ์ โยธิน

สว.สอบสวน(หน.งานคดี)ฯ
089-5612189

พ.ต.ท.พีรวัฒน์ อ้นจันทร์

สว.(สอบสวน)ฯ
084-6136269

พ.ต.ท.นพภณ ปันธนวรากร

สว.(สอบสวน)ฯ
061-5522914

พ.ต.ต.สุเรวัช บังคมเนตร

สว.(สอบสวน)ฯ
086-9148252

พ.ต.ต.ชัยพล ชัยชนะ

สว.สส.ฯ
086-7292066

พ.ต.ต.ประทีป วงค์แพทย์

สวป.ฯ
093-3012053

พ.ต.ต.อรุณ พงษ์ธนวิภากร

สวป.(ชส.)ฯ
086-9148252

รองสารวัตร

ร.ต.อ.อำไพ ทวินันท์

รอง สว.สส.ฯ
087-1832582

ร.ต.อ.ณรงค์ชัย อนาวัน

รอง สว.(สอบสวน)ฯ
082-6275548

ร.ต.อ.ณัฐนันท์ มะโนสา

รอง สว.(สอบสวน)ฯ
097-9919696

ร.ต.อ.ศรัณยพงศ์ พรมเพ็ชร

รอง สว.สส.ฯ
085-2933325

ร.ต.อ.สมคิด ไชยแก้วเม

รอง สว.(สอบสวน)ฯ
094-7361683

ร.ต.อ.สาคร กองมา

รอง สวป.ฯ
089-8352094