O14 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องหา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมัน

ประจำเดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องหา

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับผู้ต้องหา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามกลุ่มการค้าและอิทธิพล ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสุนัขตรวจคันยาเสพติด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับผู้ต้องหา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามกลุ่มการค้าและอิทธิพล ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับผู้ต้องหา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับผู้ต้องหา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้ออาหารสุนัขสำหรับยาเสพติด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับผู้ต้องหา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมัน 1-20 มีนาคม 67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมัน 21-31 มีนาคม 67