O5 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการ ถาม-ตอบ/รับฟัง ความคิดเห็น

สถานีตำรวจภูธรแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

- ที่อยู่ : 498 หมู่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
- หมายเลขโทรศัพท์ : โทร.053-459033 โทรสาร.053-459032
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : maeaipolice@hotmail.com
- Facebook : สภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่​

แผนที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรแม่อาย

ช่องทางการ ถาม-ตอบ

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น