O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
กดอ่านที่นี่

สื่อโซเชียลของ สภ.แม่อาย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

คลิกที่รูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

สแกน QR Code หรือคลิกที่รูป